Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Βύρωνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

Δείτε εδώ το: PDF