Μόλις ολοκληρωθεί το σεισμικό φαινόμενο πρέπει να κλειστούν όλοι οι διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού και να εκκενωθεί το κτίριο. Ως σημείο καταφυγής πρέπει να επιλεχθεί ένας χώρος ανοικτός όπως πλατεία, αλάνα και να αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι μετασεισμοί του φαινομένου. Η χρησιμοποίηση τηλεφωνικών γραμμών πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο ώστε να παραμείνουν ανοικτά τα τηλεφωνικά κέντρα έκτακτης ανάγκης καθώς επίσης και η χρήση του αυτοκινήτου για την παραμονή ανοικτών οδικών αξόνων για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.