Αρχικά θα πρέπει ο πολίτης να ενημερωθεί για το φαινόμενο του σεισμού αλλά και πιο συγκεκριμένα για τη σεισμικότητα της περιοχής διαμονής. Τα βαριά ή εύθραυστα αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε χαμηλά ράφια ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος, να μειωθούν δηλαδή τα σημεία επικινδυνότητας μέσα στο χώρο και να ενημερωθεί ο πολίτης για το κατάλληλο σημείο προστασίας μέσα στην οικία. Θα πρέπει να ετοιμαστεί ένα σακίδιο με είδη πρώτης ανάγκης όπως φαρμακείο, ξηρά τροφή, μπαταρίες, φορτιστής κινητού τηλεφώνου, μικρό φορητό ραδιόφωνο, φακός, ρούχα κ.λ.π. σε περίπτωση στην οποία χρειαστεί να πραγματοποιηθεί εκκένωση της οικίας. Χρήσιμο καθίσταται η συζήτηση με τους ανθρώπους με τους οποίους διαμένει κάποιος για το σημείο συνάντησης μετά το σεισμό, τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης), σημείο γενικού διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος,παροχής ύδρευσης, φυσικού αερίου.