Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο δύο (2) κύριων Υποέργων :

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Εκπόνηση Προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου κρίσιμων υποδομών του Δήμου Βύρωνα

Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος σε 42 κτίρια του Δήμου Βύρωνα. Ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια ταχέος οπτικού ελέγχου (Τ.Ο.Ε.) της δομικής και μη δομικής τρωτότητας (σύμφωνα με την σχετική διαδικασία του Ο.Α.Σ.Π.) σε 42 κτίρια του Δήμου Βύρωνα. Βαθμονόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τον Τ.Ο.Ε. και επιλογή εκείνης της ομάδας επισφαλών υποδομών για τις οποίες απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του Δήμου Βύρωνα

Το πρόγραμμα των δράσεων δημοσιότητας περιλαμβάνει:

  1. Σχεδιασμός Σχεδίου Δημοσιότητας/ Επικοινωνίας
  2. Προώθηση μέσω του Διαδικτύου και των Ηλεκτρονικών Μέσων
  3. Δημιουργία Διαδικτυακού τόπου για την πληρέστερη προώθηση του έργου